Закови.ме лого - ковни се с тоя хумор

Закови се с тая снимка!

НЕ ПИП, ЧЕ ПЛЯС!