Закови.ме лого - ковни се с тоя хумор

Закови се с тая снимка!

Моля не вървете по моравата

Джаф-бау, бау бау