Закови.ме лого - ковни се с тоя хумор

Закови се с тая снимка!

Ако болният иска да живее...

... медицината е безсилна!