Закови.ме лого - ковни се с тоя хумор

Закови се с тая снимка!

Жив е той жив е, там до казана...